TIMEPRO

PARTNER PRO IS A IDENTIFIKACI

NavigacePRODUKTY ASU

ASU - dealer reporting - sběr dat z dealerské sítě

Aplikace Analýza Servisních Ukazatelů (ASU) představuje internetovou nadstavbu lokálních informačních systémů servisu, zejména pak Dealer Management Systémů a elektronického sledování časů servisních služeb v automobilových servisech.

Uplatnění nalezne u všech importérů nebo výrobců automobilů
s vlastní obchodní sítí autorizovaných servisů. Významným přínosem systému je zpětná vazba směrem k obchodníkům, kterou představuje možnost skupinového porovnání s ostatními.


ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

VÝVOJOVÁ PLATFORMA

  • Služba pro sběr dat hlášení z celé obchodní sítě umožňující příjem dat z různých zdrojů při zachování jednotné struktury hlášení (XML).
  • Multijazykové prostředí
  • Podpora víceznačkových prodejců.
  • Automatická kontrola a vyhodnocení ukazatelů již při odesílání hlášení do centrály.
  • Skupinové porovnání s ostatními obchodníky, tabulkové a grafické vyjádření vývoje jednotlivých ukazatelů.

  • Střední vrstva - Java (J2EE), aplikační server - IBM WebSphere nebo Tomcat, webový server - MS Internet Information Server nebo Apache 2. Může být zvolena i jiná = aplikace je nezávislá na OS.
  • Databázová vrstva - Oracle 11i 
  • Prezentační vrstva - IE8 a vyšší, Javascript, XML, PDF.