TIMEPRO

PARTNER PRO IS A IDENTIFIKACI

NavigacePRODUKTY - PPS Pro Finance

PPS PRO - FI - Finance

Tento modul zastřešuje dokončenou výrobu a prodej agendami fakturace, banka a pokladna. Čerpá z již existujících dokladů skladů a obchodu a tím zaručuje maximální provázanost a přehled. Umožňuje tyto prvotní doklady najednou či postupně čerpat.


ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

DOKLADY V RÁMCI MODULU

 • Evidence faktur
 • Číselníky měn, platebních a dodacích podmínek
 • Lhůty splatnosti, platební a dodací podmínky jsou přebírány z karty organizace
 • Vystavení faktury v libovolné cizí měně
 • Tvorba faktury z dodacího listu či zakázky postupným čerpáním nebo kopírováním pozic dokladů
 • Kopírování dokladu
 • Možnost automatického exportu do nadřazeného účetního systému bez zásahu uživatele v reálném čase
 • Cizojazyčné formuláře
 • Uživatelské a centrální uložené výběry v knize faktur usnadňují vyhledání
 • EDI - elektronická výměna dokladů
 • EIP - inforamce dostupné pro intranetový portál PPS Pro

 • Fakturace vydaná
 • Fakturace přijatá
 • Zálohové faktury vydané
 • Zálohové faktury přijaté
 • Daňové zálohové faktury vydané
 • Daňové zálohové faktury přijaté
 • Opravné daňové doklady faktur vydaných
 • Opravné daňové doklady faktur přijatých
 • Bankovní účty
 • Bankovní výpisy
 • Pokladní příjmy a výdeje
 • Skripty pro automatické načtení výpisů

PROPOJENÍ S OSTATNÍMI DOKLADY POHYBU ZBOŽÍ A MATERIÁLU

 • Fakturace čerpá z dodacích listů a to i postupně
 • Opravný daňový doklad může vytvářet automaticky skladové vratky
 • Při předčasném ukončení výrobního příkazu možnost automatického převodu rozpracovanosti na sklady a mezisklady
 • Možnost připojení souborů vč. virtuální adresářové struktury – propojení s modulem DM – dokument management