TIMEPRO

PARTNER PRO IS A IDENTIFIKACI

NavigacePRODUKTY - PPS Pro - Sklady

PPS PRO - MM - sklady

Modul představuje širokou nabídku agend pro správu skladů, meziskladů a skladů hotových výrobků. Je úzce provázán s moduly Obchod, Řízení výroby, TPV, MRP a Nákup.


ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

DOKLADY V RÁMCI MODULU

 • Skladové závěrky s exportem do externího ekonomického systému vč. evidence nedokončené výroby
 • Možnost tisku čárového kódu (etiket)
 • Kmenová data (položky) s možností definice náhrad
 • Založení kmenových dat umožňuje automatické číslování na základě řad nebo ruční zadání
 • Podpora variant položek
 • Sledování historie, změnové řízení, platnost položek
 • Funkce pro import položek z MS Excel (DBF, TXT, CSV…)

 • Výdejky plán (generuje zajištění výrobního příkazu), skladové i meziskladové, Výdejky (čerpají z výdejek plán)
 • Dodací listy vystavené (mohou čerpat z pozic zakázek – konta postupného plnění zakázky)
 • Odchylky výdeje od plánu
 • Skladové převodky
 • Vratky, vratky příjmu, vratky příjmu výroby, vratky odchylky výdeje výroby
 • Storno výdeje, storno výdeje výroby, storno odchylky výdeje výroby, storno příjmu, storno příjmu výroby
 • Inventární manka, inventární přebytky

PROPOJENÍ S OSTATNÍMI DOKLADY POHYBU ZBOŽÍ A MATERIÁLU

 • Fakturace čerpá z dodacích listů a to i postupně
 • Opravný daňový doklad může vytvářet automaticky skladové vratky
 • Při předčasném ukončení výrobního příkazu možnost automatického převodu rozpracovanosti na sklady a mezisklady
 • Možnost připojení souborů vč. virtuální adresářové struktury – propojení s modulem DM – dokument management