TIMEPRO

PARTNER PRO IS A IDENTIFIKACI

NavigacePRODUKTY - PPS Pro TPV

PPS PRO - TP - Technologická příprava výroby

Organizace výrobních postupů a kusovníků je podstatnou součástí výrobního plánování, řízení výroby a kalkulace. PPS Pro nabízí v této oblasti komfortní nástroje tvorby těchto základních údajů TPV.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

SLEDOVÁNÍ ČASŮ VE VÝROBĚ

 • Matriční (rámcové) technologické postupy dle výrobních skupin či podskupin výrobků
 • Variantní postupy a vazby – paměťově úsporné (bez redundancí) ukládání operací technologických postupů či vazeb kusovníků
 • Varianty operací
  • podle výrobní dávky
  • podle varianty výrobku konstrukční
  • podle varianty výrobku technologické
  • podle data platnosti operace
 • Kusovníky
  • stavebnicové (jednoúrovňové)
  • strukturní
  • inverzní
  • inverzně strukturní
  • souhrnné
 • Porovnání kusovníků
 • Kopírování postupů a kusovníků
 • Podpora alternativ – náhrady položek
 • Kooperační průvodky
 • Editace vazby kusovníku umožňuje automatické výpočty množství dle katalogu vzorců a rozměrů polotovaru pro daný vstupní materiál
 • Rozhraní na CAD systémy – automatická tvorba kusovníků a přiřazení souboru s výkresem do DM modulu
 • Platnost vazeb a operací umožňuje určit při tvorbě výrobního příkazu či jeho požadavku datum platnosti a vyrábět tak dle dokumentace platné k určitému datu
 • Zpětné hlášení pomocí elektronických IP terminálů přímo na pracovištích
 • Porovnání plánu a skutečnosti
 • Sledování vytíženosti pracovišť
 • Vyhodnocování:
  • produktivity práce
  • výkonnosti pracovníků
  • stupně přítomnosti
  • stupně vytíženosti
 • Elektronické sledování časů i jako nástroj pro vytváření norem (pro technologické postupy)
 • Více viz. modul ETM - VÝROBA