TIMEPRO

PARTNER PRO IS A IDENTIFIKACI

NavigacePRODUKTY - ETM Sledování časů Docházka

sledování časů - ETM - docházka

Modul ETM-DOCHÁZKA je plnohodnotný automatizovaný systém určený ke kompletní evidenci docházky zaměstnanců, ke sledování aktivit v průběhu pracovní doby a k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Zvyšte morálku docházky vašich zaměstanců


ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

HARDWARE - SNÍMAČE

 • číselník činností (přerušení pracovní doby)
 • možnost zpětného a dopředného zadání dlouhodobých nepřítomností (zpětně i do uzavřených dnů) - nemoc, dovolená, atd.
 • definování časové složky mzdy, do které se činnost (přerušení pracovní doby) bude započítávat
 • číselník časových modelů - definice směn, přestávek, zaokrouhlování, ořezávání při příchodu i odchodu pro každý den v týdnu a svátky
 • inteligentní rozpoznání a automatické přiřazení směny dle času příchodu a časového okna modelu
 • číselník směn pro plánování pravidelného střídání směn určité skupiny zaměstnanců
 • kalendář svátků, průvodce vytváření kalendáře pro zjednodušení práce
 • číselník zaměstnanců s jejich základními údaji s možností provázání s jakýmkoli nadřazeným systémem
 • číselník identifikačních médií s možností přidělování jednotlivým zaměstnancům
 • detailní přístupová oprávnění pro uživatele systému až do úrovně oprávnění na konkrétního pracovníka
 • komunikace s docházkovými terminály automatická a využívá standardní počítačové sítě (není nutná jiná kabeláž a samostatný počítač)
 • možnost manuálního vkládání, korekcí činností docházky z počítače,
  editace (úprava) docházky oprávněnými osobami
 • evidence přestávek s možností automatického vkládání dle nastavených pravidel
 • systém automatické kontroly dat při noční uzávěrce s generováním protokolu chyb s možností rychlých korekcí
 • systém sledování přesčasů - rozhodnutí kolik hodin převést do následujícího měsíce, proplatit, stornovat
 • zpracování salda pracovní doby se získáním údajů o saldu u docházkového terminálu
 • zpracování statistik časových složek mzdy (odpracované doby, absence a náhrad, ...) za zvolené období
 • aktuální monitorování přítomnosti zaměstnanců
 • možnost exportu dat do programu mezd.
 • Lze integrovat s dalšími moduly systému ETM
 • Některé přehledy přístupné i přes webové rozhraní eTimePro
 • Inteligentní terminály komunikující po vaší interní počítačové síti (protokol TCP/IP), zařízení je konfigurované přes FTP rozhraní a monitorované přes vestavěný webový server
 • Bezkontaktní identifikační média (karty, přívěsky, otisk prstu) použitelné ve všech 

  modulech ETM

 • Centrální řešení více provozovnové organizace, on-line přenos informací pomocí LAN, Wi-Fi, internetu.
 • Možnost rozšíření o HW modulu ETM - PŘÍSTUP pro kontrolované průchody a průjezdy - ovládání bran, vrat, závor, dveří atd.