TIMEPRO

PARTNER PRO IS A IDENTIFIKACI

NavigacePRODUKTY ETM Sledování časů

ETM - SLEDOVání časů - vyhodnocení produktivity a docházky

ETM - VÝROBA

Elektronické sledování výrobních časů. Vyhodnocení produktivity práce, výkonnosti a vytíženosti pracovišť...
Více...

 ETM - SERVIS

Sledování časů servisních prací
v automobilovém servisu.
Vyhodnocení produktivity práce a výkonnosti...

Více...

ETM - DOCHÁZKA

Elektronická evidence docházky zaměstnanců...
Identifikace bezkontaktní čip nebo otisk prstu... 
Více...

ETM - PŘÍSTUP

Sledování průchodů, přístupu,
El. čtečky, el. zámky pro otevírání dveří, bran, závor..
Více...

Součástí ERP systému PPS Pro jsou i samostatně prodejné moduly ETM (elektronického sledování časů). Branžová řešení pro výrobní podniky a autorizované servisy Vám přináší možnost napojení na jakýkoli systém výroby či dealer management systém obchodníka s automobily. Široká škála rozhraní na tuzemské i zahraniční systémy je uvedena v popisu modulu ETM - SERVIS.

Společně se sledováním produktivity, práce, plnění plánu a výkonnosti lze sledovat docházku (ETM - DOCHÁZKA) zaměstnanců či zabezpečit přístup do kanceláří, skladů, vjezdu do areálu pomocí modulu ETM - PŘÍSTUP a tím sledovat průjezdy, průchody atd.

ZVYŠTE PRODUKTIVITU PRÁCE


poptejte zpracovaní nezávazné nabídky

HARDWARE PRO SLEDOVÁNÍ ČASŮ
Veškerý HW dodávaný vrámci el. sledování časů je naší výroby a je tak možné pružně reagovat na Vaše požadavky, ať již úpravy FirmWare (funkcí snímače), tak i úpravou HW (například úpravou popisu či piktogramů tlačítek klávesnice terminálu dle specifických funkcí atd.).


Terminály (snímače) jsou IP zařízení s OS Linux, které je možné volitelně osadit:

  • čtečkou otisku prstů
  • laserovou čtečkou čárového kódu,
  • RFID čtečkou bezkontaktních identifikačních médii (čipy / karty),
  • WiFi modulem
  •  (v přípravě je i integrovaná kamera).
  •  (možnost osazení i čtečkou pro dallas čipy).

Standardní varianta obsahuje vždy RFID čtečku (bezkontaktní idenfikace čipy). V rámci docházky je možné osadit optickou čtečku otisku prstů (možná je i kombinace, tj. příchody a odchody povolí terminál identifikovat pouze otiskem prstu a práci na zakázkách i bezkontatkním čipem). 

Veškeré výše uvedené periferie jsou v interním provedení, tedy zabudované do snímače (terminálu). Pro evidenci ve výrobě, kdy se sledují i pozice zakázek či výrobních příkazů (průvodek práce), lze osadit externí laservou čtečkou čárového kódu, která je napájena z terminálu.

Provedení je vždy v hliníkovém boxu o síle stěny 4mm, odolném do průmyslového prostředí.