TIMEPRO

PARTNER PRO IS A IDENTIFIKACI

NavigacePRODUKTY - PPS Pro - Řízení výroby

PPS PRO - PP - řízení výroby

Integrace s moduly ETM-Výroba, TP a MRP představuje komplexní nástroj pro plánování výroby, její řízení a sledování skutečnosti v reálném čase.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

SLEDOVÁNÍ ČASŮ VE VÝROBĚ

 • Sestavování plánu z uvolněných požadavků na výrobu (integrace s modulem SD – Obchod)
 • Kumulace požadavků do výroby
 • Generování výrobního příkazu
 • Generování výrobního oběživa:
  • plánované výdejky
  • průvodky práce
  • rozměrové výdejky
  • rozpisky
  • průvodky výdeje
  • kooperační průvodky
 • Podpora čárového kódu pro zpětná hlášení – integrace s modulem ETM Výroba
 • Automatické odvádění dokončené výroby dle sledování skutečnosti – průvodky práce, ukončující operace
 • Automatické zajištění výroby podsestav a vstupního materiálu – integrace se systémem zajištění a modulem MRP
 • Automatická rezervace materiálu a polotovarů
 • Ruční zásahy do rezervací a zajištění koriguje (přehodnocuje) dle stanovených priorit noční běh MRP - více viz modul MRP
 • Simulace časové náročnosti výroby dle vytížení pracovišť
 • Při předčasném ukončení výrobního příkazu možnost automatického převodu
  rozpracovanosti na sklady a mezisklady


 • Zpětné hlášení pomocí elektronických IP terminálů přímo na pracovištích
 • Porovnání plánu a skutečnosti
 • Sledování vytíženosti pracovišť
 • Vyhodnocování:
  • produktivity práce
  • výkonnosti pracovníků
  • stupně přítomnosti
  • stupně vytíženosti
 • Elektronické sledování časů i jako nástroj pro vytváření norem (pro technologické postupy). 
 • Více viz. modul ETM - VÝROBA